Qingdao Loyal Co., Ltd - Qingdao, Shibei District, Wanda Plaza 38 LongCheng Road - 266002 China - Tel. +86(532) 5556 3602 - email : asia@gruppopa.com